KAMIEŃ CIĘTY RZĘDOWO (RYSKA)

Ben

ryska

Gnejs czerwone słoje

ryska

Gnejs zielony

ryska

Grafit jednostronnie cięty

ryska

Pakistan grafit

ryska

Szary gnejs ręcznie łupany

ryska

Płytka antyczna

ryska

Pakistan żółta

ryska

Płytka gnejs

ryska

Ryska ukraińska

ryska

Słońce bałkanów

ryska

Złoty gnejs ręcznie łupany

ryska

Zielona magnolia

ryska

Złoty gnejs

ryskaNazwa

Grubość

Zastosowanie

Ben

Od 2cm do 5 cm

Ściana

Złoty gnejs ręcznie łupany

Szary gnejs ręcznie łupany

5cm, 10cm, 15cm, 20cm, długość dowolna

Ściana

Gnejs czerwone słoje

5cm, 10cm, 15cm

Ściana

Grafit jednostronnie cięty

od 10 cm do 100 cm, szerokość od 2 cm do 10 cm

Cokoły budynków oraz elementy architektury ogrodowej

Pakistan grafit

5cm x 25cm

Ściana

Płytka gnejs

10cm, 15 cm, 20 cm

Ściana

Płytka antyczna

5cm, 10cm, 15cm, 20cm

Ściana

Słońce Bałkanów

5cm, 10cm, 15cm, 20cm

Ściana

Zielona Magnolia

Od 1 cm do 3 cm

Ściana

Ryska ukraińska

od 2cm do 4cm

Ściana

Pakistan żółta

5cm x 25cm

Ściana

Gnejs zielony

5cm, 10 cm

Ściana

Złoty gnejs

5cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm

Ściana